Železniční depozitář Národního technického muzea / Chomutov |

Když byly železniční dílny z Chomutova přesunuty do Loun, uvolnily se tím v areálu chomutovského nádraží výjimečné prostory. Jednalo se o dvě velké rotundy a přilehlé vlečky. Po potřebných úpravách zde nalezl domov Železniční depozitář Národního technického muzea. Téměř 100 kolejových vozidel je tu chráněno a postupně rekonstruováno. Parní, dieselové, diesel-elektrické i elektrické lokomotivy, osobní i nákladní vagony, drezíny, frézy, návěstidla, dvojkolí, ... U každého exponátu je umístěna tabule s podrobnými informacemi v českém, německém a anglickém jazyce.
Zpět na úvodní stránku města.

S 699 001 Velká Laminátka. Železniční depozitář Národního technického muzea v Chomutově. M 124.001 Komarek. Železniční depozitář Národního technického muzea v Chomutově. 322.302 Donnersberg (Milešovka). Železniční depozitář Národního technického muzea v Chomutově. 477.060 Papoušek. Železniční depozitář Národního technického muzea v Chomutově. M 262 012, za ním M240.0046 Singrovka. Železniční depozitář Národního technického muzea v Chomutově. 354.1217 Všudybylka, za ní 464.053 Ušatá. Železniční depozitář Národního technického muzea v Chomutově. Hnací dvojkolí čtyřválcové rychlíkové parní lokomotivy 375.025 (310.48) Hrboun z roku 1912. Železniční depozitář Národního technického muzea v Chomutově. 475.1142 Šlechtična. Železniční depozitář Národního technického muzea v Chomutově. 475.1142 Šlechtična. Pohled do kabiny.. Železniční depozitář Národního technického muzea v Chomutově. T 669.0069 (770.069-3) Čmelák, za ním M 286.0008 (850.008-4) Krokodýl. Železniční depozitář Národního technického muzea v Chomutově.