Copyright |


Autorem, ev. držitelem a vykonavatelem autorských práv koncepce galerie a veškerého redakčního obsahu – fotografií, textů, grafického návrhu a realizace je © Martin Mojžíš, umělecký fotograf a grafik, sídlo firmy a korespondenční adresa Kafkova 55, 160 00 Praha 6, atelier Finkovská 7, 160 00 Praha 6, IČ: – (svobodné povolání), DIČ: CZ7304070279, (dále jen "vydavatelství"), není-li uvedeno jinak.

Veškerý obsah galerie Patrium Bohemia je určen pouze k prohlížení ze stávajícího umístění. Bez předchozího písemného svolení vydavatelství je zakázáno jakékoli stahování obsahu. Výjimkou jsou pouze dokumenty (Ceníky, Všeobecné obchodní podmínky apod.) a sekce Ke staženíPro novináře. Zde mohou být podmínky užití dále specifikovány.

V případě jakéhokoli neoprávněného užití obsahu těchto stránek pro komerční, nekomerční i soukromé účely bude postupováno dle zákona číslo 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů. Neoprávněný uživatel je povinen uhradit vydavatelství poplatky za užití odcizených děl, smluvní pokutu a veškeré náklady spojené s vymáháním těchto poplatků a pokuty.

Další informace jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách Patria Bohemia.


Obálka dokumentu.

Značky, ochranné známky a loga výrobců produktů, zařízení, softwaru, hardwaru, poskytovatelů služeb atd. jsou majetkem příslušných vlastníků.

Zřeknutí se odpovědnosti.

Grafický symbol klíče je na základě licence převzat ze stránek Freedesignfile (otevře se v nové záložce).