Patrium Bohemia |


Úvodem

Česká republika je sice rozlohou neveliká, nicméně tím více vyniká její nesmírné historické, kulturní a přírodní bohatství. Kouzlo míst, často zvané latinsky genius loci, je tím největším pokladem naší země. Jsou jich tisíce, možná desítky tisíc. Naleznete je všude, po celé zemi, rozesety jako životodárné studny, kde vnímavý návštěvník pocítí radost a naplnění, někdy hluboký klid, jindy tiché napětí, vždy však v nezapomenutelném zážitku, který tak mnohé vede na ona místa znovu a znovu.

Jako by byla bájnou zaslíbenou zemí, naleznete zde tak mnohé z krásy a rozmanitosti přírody. Vysoké hory, sopečné vrcholy i malé pahorky, hluboké lesní hvozdy i tiché, slunné hájky, mohutné řeky i drobounké potůčky, prýštící z jiskřivých studánek.

A v té vší kráse lidská místa – velká města i malinké vesničky, téměř vždy zakořeněné hluboko v dávno minulých dobách, ale především domovy lidí. Potomků těch, jejichž slova dávno utichla a přesto jsou zde jejich činy stále a trvale přítomny. Potomků klidných dní míru a štěstí, ale i předlouhých bojů, mnohdy ústících v područí a nucené podřízení, jak se mnohé státy snažily si malou zemi neprávem přisvojit.

To vše, a ještě mnohem více, nás neustále obklopuje a působí. Formuje naše postoje, názory, myšlenky. Každé z oněch míst, kde se události jakoby na okamžik zastavily, nese v sobě tak nesmírná sdělení a vyprávění.

Podívejme se nyní na fotografii. Vždyť ona jediná dokáže totéž, jako uchovávají ona místa. Zastavit běh dění a nechat nás vnímat stále jen tento jeden okamžik, nerušeně a tiše.

A právě toto stejnorodé spojení, sjednocení zastavení událostí na místech a fotografiích, daly vzniknout Patriu Bohemia, galerii České republiky. Velká mozaika fotografií. Jednotlivé prvky, stavební kameny. Ne dokumentárně, ne popisně, ale ve snaze zachytit co nejvíce tuto hloubku a nesmírnou působivost ...


O co usilujeme?


Etické zásady


Fotografie

Všechny fotografie zveřejněné v galeriích měst, obcí a míst jsou autorské originály. Většina z nich je nově zhotovována přímo pro galerii, jen v několika případech jsou použity snímky z galerie autora (např. titulní snímek Českého Krumlova na úvodní straně). K tvorbě je používána pouze profesionální fotografická technika – fotoaparáty, objektivy, optické filtry i software. Fotografie jsou fotoaparátem ukládány ve formátu raw. Pro zachování nejvyšší kvality se proto následně v atelieru provádí co nejvíce potřebných úprav právě v tomto formátu (vyvážení bílé barvy, celková tonalita, kontrast, barevnost, opravy perspektivních zkreslení atd.). Další úpravy, především retuše (např. nečistoty na ulicích, kompozičně nevhodně umístěné dopravní značky apod.), opravy (např. poškozené vodorovné dopravní značení – jízdní pruhy, šipky atd., opadané či jinak poškozené omítky apod.) a konečné doostřování se provádějí ve formátu tiff bez použití komprese. Výsledné snímky v galerii jsou ponechány v širokém barevném prostoru AdobeRGB a uloženy ve formátu jpg s nejjemnější kompresí či png bez komprese.


Bezpečné prohlížení

Celá galerie je zabezpečena SSL kódováním s certifikátem Let's Encrypt. Pro přenos souborů nepoužíváme FTP připojení, ale výhradně šifrované SFTP. Nepoužíváme ani tzv. cookies, malé soubory, které se ukládají do návštěvníkova počítače.


Stále rosteme

Galerie se stále vyvíjí. Vytváříme, upravujeme a zveřejňujeme fotografie dalších a dalších měst, obcí a míst, k nim samozřejmě podrobné popisy v českém i anglickém jazyce včetně dalších údajů. Grafický vzhled galerie se postupně vyvíjí a upravuje tak, aby výsledný dojem byl co nejvíce působivý. Galerie musí vypadat stejně dobře na velkoformátových monitorech i nejmenších telefonech, právě tak správně fungovat v dlouhé řadě typů a verzí internetových prohlížečů. Proto každá změna grafického uspořádání s sebou přináší velké množství zkoušek a úprav, aby vše bylo v pořádku a pracovalo bez chyb.


Budoucnost

Jaké jsou naše plány do budoucna? Je jich mnoho, pokusili jsme se proto aspoň některé ve stručnosti shrnout.