Znak Patrium Bohemia.

Zřeknutí se odpovědnosti |


Obsah internetových stránek Patrium Bohemia je poskytován „tak, jak je“. Patrium Bohemia neposkytuje žádné záruky, vyjádřené nebo předpokládané, a tímto odmítá a neguje i všechny ostatní záruky, včetně, bez omezení, předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušení duševního vlastnictví nebo jiného porušení práv. Patrium Bohemia dále nezaručuje ani nečiní žádná prohlášení týkající se přesnosti, pravděpodobných výsledků nebo spolehlivosti použití obsahu svých internetových stránek, nebo jinak souvisejících s tímto obsahem, nebo na jakýchkoli jiných stránkách spojených s těmito stránkami.

Omezení
Galerie České republiky Patrium Bohemia ani její dodavatelé v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli škody (včetně, bez omezení, škod za ztrátu dat, zisku nebo v důsledku přerušení podnikání) vyplývající z použití nebo nemožnosti použít obsah Patrium Bohemia, i když Patrium Bohemia nebo autorizovaný zástupce Patria Bohemia byli ústně nebo písemně upozorněni na možnost takového poškození.

Revize a errata
Obsah internetových stránek Patrium Bohemia může obsahovat typografické, technické nebo fotografické chyby. Patrium Bohemia nezaručuje, že kterýkoli z materiálů na jejích internetových stránkách je přesný, úplný nebo aktuální. Patrium Bohemia může kdykoli bez upozornění provádět změny v obsahu svých internetových stránek. Patrium Bohemia se však nezavazuje obsah aktualizovat.

Odkazy
Galerie České republiky Patrium Bohemia nezkontrolovala a nekontroluje všechny stránky propojené s jejími internetovými stránkami a nenese žádnou odpovědnost za obsah žádných takových stránek. Umístění jakéhokoli odkazu neznamená jeho podporu či doporučení Patriem Bohemia. Použití jakékoli takto propojené internetové stránky je výhradně na vlastní riziko uživatele.